Saint Louis: “Krajišnici Slijepi Kod Očiju”

613
21st Bosnian Community Event

Saint Louis: “Krajišnici Slijepi Kod Očiju”

Svakodnevno se srećemo sa najrazličitijim situacijama u kojima možemo vidjeti neki problem, ako tako odlučimo, naravno. Prosijaci na ulicama − da li je naš problem njihova nemaština? Ljudi najčešće prođu okrenute glave, (ne)želeći vidjeti istinu.

Dali je ovo primjer Krajišnika u Saint Louisu, gledanje na organizaciju 21. Krajiškog Teferiča?

Kada smo kod Krajiškog Teferiča moramo da razumijemo prvo, šta je to i šta označava Krajiški Teferič?
Krajiški Teferič označva dane stradalih u “Egzodusu Zapadne Bosne”.

Ipak, za stradale u Egzodusu i sve nas Krajišnike ovo važi isto. Sigurno smo se nekad našli na obje strane − nekad smo primjetili problem, ali smo odlučili da ga ne vidimo i ne odreagujemo, i sigurno smo nekad bili ti koji su ignorisali tuđe priče o stvarima koje nam se ne dopadaju.
Dali i ovog puta Krajišnici ignorišu stvari promjene “21. Krajiškog Teferiča” u “21st Bosnian Community Event”?

Dali i ovog puta ignorisat dezinformacije koje se šire na web-stranici 21. Krajiškog Teferiča, “Da svi Krajiški klubovi učestuju u organizaciji” a, znamo da su samo dva, samo-imenovana kluba (West Bosnia i NK Krajišnik) po nekoliko članova tu uključeni?

Međutim, čak i kad se nađu pojedinci koji uspiju da savladaju sve ove teškoće i otvoreno nam ukažu na neke probleme ili stvari koje radimo loše govoreći nešto što nam se baš i ne sviđa, šta radimo? Proglasimo ih čudacima i ignorišemo to što govore.

Dali je i ovo primjer povlačenja Zavičajnog Kluba Zapadna Bosna, skupa sa NK Krajina iz organizacije 21. Krajiškog Teferiča koji se trebao održati tekuće 2018-e, u Saint Louisu?
Da. Istina je. Nisu željeli da ih pojedinci proglašavaju čudacima i okrivljuju za svoje (ne)poznavanje, gdje isti pojedinci pokušavaju pretvoriti Krajiški Teferič u Bosnian Community.

Štaviše, vrlo je jednostavno. Dovoljno je imati toliko hrabrosti da se postavi pravo pitanje. „Jesmo li sigurni da je to najbolje što možemo? Imamo li neki drugi izbor?“ Hoćemoli dopustiti tim pojedincima da to i urade?

-Zapadna Bosna

Facebook Komentari